Vsak ČETRTEK POPOLDAN klubsko druženje na poligonu, letenje, off-road dirka, včasih tudi piknik...

MODELARSKI KROŽEK

MESTNA OBČINA KRANJ   —   OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ   —   AEROKLUB KRANJ

Na Osnovni šoli STANETA ŽAGARJA Kranj, ima letalsko modelarska dejavnost že 57-letno tradicijo. S finančno pomočjo Mestne občine Kranj se bo dejavnost v organizaciji Aerokluba Kranj nadaljevala tudi to šolsko leto. V dejavnost se lahko vključujejo učenci od tretjega do devetega razreda.

Vsak učenec bo izdelal svoj model letala ali čolna, ki ga bo odnesel domov. Za izdelavo modelov boste uporabljali v glavnem naravne materiale. Učenci se boste seznanili z obdelovalnimi postopki, gradivi, načrti, orodji in stroji, ki so primerni za posamezno stopnjo izkušenosti.

MO Kranj se je letos odločila razširiti našo dejavnost z dodatnimi urami. Te bomo v večini izkoristili na modelarskem poligonu Aerokluba Kranj na Zlatem polju. Tam se bodo učenci naučili letenja z radijsko vodenimi modeli. Zagotovili smo sistem učitelj-učenec, ki omogoča učenje ob izkušenem RC-pilotu na letalu, primernem za popolnega začetnika. Lahko boste prinesli tudi svoje že izdelane modele, tako prosto leteče kot radijsko vodene.

Vse, ki si želite pridobiti nekaj modelarskega znanja, natančnosti in vztrajnosti, vabimo k vpisu.

Modele izdelujemo iz raznih materialov in polizdelkov, zato znaša celoletni prispevek 80 € (dvakrat po 40 €), plačljiv po položnicah.

Dejavnost bo izvajal g. Tone Golob, Aeroklub Kranj.

Učenci ste dobrodošli v ponedeljek, torek ali sredo od 14. do 17. ure.

Pričetek bo: SPREMLJAJTE TO STRAN IN STRAN O.Š. STANETA ŽAGARJA 

Ker želimo zagotovili čim manjše skupine, prosimo, da izberete želeni in rezervni termin za modelarski krožek: dan in uro (npr.: torek, 14.00-15.30 ali sreda, 15.30-17.00).

 

Tone Golob

Tel.: 041 842 512 

golob.tone@gmail.com